Rodič jako klíč k úspěchu

Jménem Lektorské rady ČBaS a hráčské rady ČBaS bych Vás ráda informovala a zároveň pozvala na cyklus krátkých seminářů s názvem „Rodič jako klíč k úspěchu“.

Jako sportovní federace si jsme vědomi důležitosti rodičů ve vývoji mladých badmintonistů a proto bychom rádi zvýšili provázanost mezi trenéry potažmo svazem a rodiči.

Během podzimu a zimy proběhne několik seminářů, které budou vždy součástí republikového turnaje.

Konkrétně se jedná o tyto akce (s pořadateli se postupně spojuji):
23.9.2023 GPA U15 Vendryně 
4.11.2023 MČR U13 Brno 
11.11.2023 Czech U11 Český Krumlov
20.1.2024 GPA U13 Pardubice
3.2.2024 MČR U11 České Budějovice
17.2.2024 GPA U15 Brno

Každá kategorie má před sebou dva semináře pro rodiče. Seminář se na turnaji 2x zopakuje, aby měli rodiče větší šanci stihnout jak seminář, tak zápas svého dítěte. Prvním tématem bude role rodiče ve sportovní cestě badmintonisty, druhým tématem bude komunikace nejen s hráči, ale i trenéry. Celkově se semináře ponesou ve znamení procesu. I pro nás je to nový krok, který budeme průběžně korigovat a snažit se hledat vhodnější řešení. Předem děkujeme za Vaši průběžnou zpětnou vazbu.

Jsem ráda, že tento projekt podpořila světová badmintonová federace (BWF) a zapojí se i čeští hráči. Ti souhlasili, že se podělí o své sportovní příběhy, které se budou prolínat s tématem konkrétního semináře.

Budu moc ráda, když rozšíříte pozvánku na další rodiče v klubu, pro které by takový seminář mohl být přínosný.

V případě otázek mě prosím kontaktujte na e-mailové adrese lektorskarada@czechbadminton.cz

S poděkováním a přáním klidného začátku školního roku

Mgr. Eliška Maixnerová, Ph.D.
Lektorská rada
Český badmintonový svaz, z.s.
Zátopkova 100/2
169 00 Praha 6 – Břevnov
www.czechbadminton.cz
+420 721 490 259