Návrh na změnu soutěží mládeže pro rok 2019

Změna soutěží mládeže – návrh TMK

v návaznosti na dohodu s STK ČBaS prodlužujeme termín na vyjádření k návrhu na změnu rozpisu soutěží mládeže až do neděle 13. 5. 2018 (viz návrh nahoře). Následně je třeba veškeré připomínky zapracovat a připravit návrh rozpisu soutěží mládeže na rok 2019.  

Na základě vlastního uvážení a dle připomínek vzešlých z výzvy uvedené v newsletteru připravila TMK podrobný návrh a předložila jej STK, která samotný předpis zpracovává; TMK jej rovněž nad rámec svých povinností rozeslala členské základně.

Podle dílčích ohlasů je návrh přijat pozitivně, připomínkovány jsou pouze jednotlivé detaily.

Vzhledem k tomu, že diskuze k návrhu již byla zahájena, STK se dohodla s TMK, že veškeré připomínky k návrhu a rozpisu soutěží mládeže budou uplatněny již nyní a nikoliv v samostatné výzvě STK. Předložený návrh se jeví jako akceptovatelný a právě na něm bude po zapracování připomínek postavena finální verze rozpisu soutěží mládeže. 

Připomínky zasílejte vždy s odůvodněním a návrhem řešení konkrétního bodu na email tmk@czechbadminton.cz.

Děkujeme všem za dosud zaslané věcné připomínky a těšíme se na další připomínky a spolupráci. 

Josef Rubáš